Landmeten & expertises

Landmeetkundig studie- en adviesbureau Boutte kan u bijstaan in een breed gamma van diensten: landmeten, plaatsbeschrijvingen, schattingen, EPB-verslaggeving, opmaak van EPC’s en asbestattesten… Wij gaan telkens op een efficiënte en nauwkeurige manier te werk.

Opmetingen

Landmeter_Boutte_Harm_PIN

Proces-verbaal van afpaling

De correcte afmetingen en oppervlakte van een eigendom bepalen om een afsluiting of omheining te plaatsen. Indien er geen grenspalen teruggevonden worden, kunnen deze ook geplaatst worden door de landmeter.

Landmeter_Boutte_Harm_PIN

Splitsing - ruiling van gronden

Wanneer een deel van een kadastraal perceel wordt verkocht/geschonken is een opmetingsplan voor splitsing van gronden nodig.Het deel van perceel dat verandert van eigenaar wordt opgemeten en er wordt een nieuw kadastraal nummer aangevraagd bij het kadaster. Daarna kan de notaris verder. Na de akte worden de nieuwe grenspalen geplaatst.

Landmeter_Boutte_Harm_PIN

Hoogtemetingen

Architecten en tuinarchitecten kunnen deze gegevens nodig hebben om hun ontwerp op te maken. Ook bij bouwaanvragen hoort een terreinprofiel te zitten.

Landmeter_Boutte_Harm_PIN

Plan as-built / Opmetingen volgens de recentste GRB-skeletspecificaties & aquadatafiches

Zijn er afwijkingen t.o.v. het ontwerp? Werd niet alles uitgevoerd zoals het ontworpen is? Vooral bij rioleringswerken kunnen later twijfels voorkomen. Hierbij kunnen wij een antwoord bieden.

Landmeter_Boutte_Harm_PIN

Bepalen quotiteiten en opmaken gemotiveerd verslag

In functie van opdelen privatieven in appartementsgebouw.

Landmeter_Boutte_Harm_PIN

Plan bestaande toestand, gevelzichten en gabarieten

Opmeten en uitwerken van de bestaande toestand van een gebouw of wegenis. De architect of ingenieur kan deze als basis gebruiken bij opmaak van het ontwerp.

Landmeter_Boutte_Harm_PIN

Grondverzetberekeningen

Bij opmetingen voor de grondwerken en een meting na de grondwerken kan het weggevoerde of aangevoerde volume berekend worden.

Landmeter_Boutte_Harm_PIN

Opdelingsplan en opdelingsverslag

Opsplitsing van appartementsgebouw bij verschillende eigenaars. Wij maken het opdelingsplan en opdelingsverslag op, dat de notaris nodig heeft voor de basisakte. Ook de quotiteiten worden berekend volgens de regels van de kunst.

Landmeter_Boutte_Harm_PIN

Voumepercelen

Dit heeft vooral zijn toepassing bij gebouwen, concreet bij gebouwen met een statuut van mede-eigendom. Het begrip “perceel” wordt door de AAPD gebruikt voor zowel een grondperceel als voor een bepaalde ruimte van een gebouw. Zo zal bijvoorbeeld een ruimte voor een elektriciteitscabine in een appartement, of een zone voor een gsm-mast installatie op een dak als “een volumeperceel” worden opgenomen in de patrimoniumdocumentatie.

Uitzetwerk

Landmeter_Boutte_Harm_PIN

Het uitzetten van grenspalen.

Landmeter_Boutte_Harm_PIN

Het uitzetten van gebouwen (woningen, loodsen, appartementen...).

In samenspraak met de aannemer en/of bouwheer zetten wij het gebouw uit. Er wordt nagevraagd welke assen of gevels er gewenst worden. Deze assen worden uitgezet met behulp van nagels op houten brugjes. Indien gewenst zorgen we ook voor het plaatsen van de houten brugjes.

Landmeter_Boutte_Harm_PIN

Het uitzetten van paalfunderingen.

Dit gebeurt meestal door het plaatsen van metalen spillen.

Plaatsbeschrijving

Landmeter_Boutte_Harm_PIN

Constructief

Als er (slopings-)werken uitgevoerd worden, is het aangeraden om (voor en na) een constructieve plaatsbeschrijving uit te voeren van de aanpalende gebouwen en wegenissen. Dit om latere discussies te vermijden (scheuren, barsten, zettingen...).

Landmeter_Boutte_Harm_PIN

Locatief

Bij aanvang en beëindiging van de huurovereenkomst wordt een locatieve plaatsbeschrijving opgemaakt. Dit om discussies te vermijden.

Landmeter_Boutte_Harm_PIN

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor verkavelingen en verkavelingswijzigingen
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor terreinaanlegwerken
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor technische werken
 • Landmeter_Boutte_Harm_PIN

  Schattingen

 • Bij nalatenschap (successierechten)
 • Voldoet aan het kwaliteitscharter voor schattingsverslagen
 • Bij verkoop / aankoop
 • voor schenking
 • voor vereffening of verdeling
 • kredietaanvraag, overbruggingskrediet