Energieprestatie- certificaten (EPC)

Wilt u een woning, appartement, studio… verkopen of verhuren? Dan moet u een energieprestatiecertificaat (EPC) hebben. Het EPC informeert mogelijke kopers of huurders vooraf over de energiezuinigheid van de woning.

De verkoper/verhuurder is verplicht om in advertenties (online, op affiche, in krantje of zoekertjes, via een makelaar, …) de energieprestatie van de wooneenheid te vermelden met de energiescore of het EPC-label (van A+ tot F). Vanaf 1 januari 2022 is het EPC ook verplicht bij gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen met minstens 15 eenheden, vanaf 1 januari 2023 voor appartementsgebouwen met 5 tot en met 14 eenheden en vanaf 1 januari 2024 voor appartementsgebouwen met 2 tot en met 4 eenheden.

Vanaf 1 januari 2023 moet een niet-residentiële gebouweenheid bij overdracht (verkoop, erfpacht, opstalrecht) of het afsluiten van een nieuw huurcontract verplicht over een EPC niet-residentieel beschikken. Vanaf 1 mei 2023 werd deze verplichting uitgebreid naar alle notariële akten in volle eigendom.

Vanaf 1 januari 2025 moet elke grote niet-residentiële gebouweenheid met een bruikbare vloeroppervlakte groter of gelijk aan 1000m² over een EPC niet-residentieel beschikken, ongeacht overdracht of verhuur.

Vanaf 1 januari 2026 moet elke grote niet-residentiële gebouweenheid met een bruikbare vloeroppervlakte kleiner dan 1000m² over een EPC niet-residentieel beschikken, ongeacht overdracht of verhuur.

Voor alle gebouweenheden van publieke gebouwen of overheidsgebouwen dient er reeds vanaf 1 januari 2024 reeds een EPC niet-residentieel aanwezig te zijn, ongeacht oppervlakte.

Asbestattest voor verkoop

Vanaf 23 november 2022 is een asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen gebouwd voor 2001. Tegen 2032 moet iedere eigenaar van een woning of een gebouw gebouwd voor 2001 over een asbestattest beschikken. Bij verhuur is de eigenaar die over een asbestattest beschikt, verplicht om een kopie te bezorgen aan de (nieuwe) huurders. 

Dit asbestattest kadert in het Vlaamse asbestafbouwbeleid. De Vlaamse Regering wil zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen, gebouwd voor 2001 in kaart brengen. Door asbest in slechte staat op te sporen en te verwijderen wil ze Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 asbestveilig maken.

Destructieve asbestinventaris

Bij sloop- of renovatiewerken kan het noodzakelijk zijn om een destructieve inventaris op te maken. Zo kunnen asbesthoudende materialen op een veilige manier selectief weg genomen worden en komen deze niet tussen het ander sloopafval terecht. Een kwalitatieve destructieve inventaris zorgt niet alleen voor een betere bescherming van de werknemers maar kan ook onverwachte kosten vermijden.

Ventilatie- verslaggeving

Sinds 1 januari 2016 zet de Vlaamse Overheid in op de verbetering van de kwaliteit van ventilatiesystemen in residentiële gebouwen. Ze koppelt daarvoor het kwaliteitskader aan de EPB-regelgeving.

Het kwaliteitskader geldt voor nieuwbouw van woongebouwen en ingrijpende energetische renovaties van woongebouwen.

We kunnen zowel instaan voor de opmaak van het ventilatievoorontwerp als voor de ventilatieprestatieverslagging (onder andere inmeting van ventilatiesysteem).

Offerte