OPMETINGEN

Landmeter_Boutte_Harm_PIN

Proces-Verbaal van afpaling

De correcte afmetingen en oppervlakte van een eigendom bepalen om een afsluiting of omheining te plaatsen. Indien er geen grenspalen teruggevonden worden, kunnen deze ook geplaatst worden door de landmeter.

Landmeter_Boutte_Harm_PIN

Splitsing van gronden

Wanneer men een deel van een kadastraal perceel verkoopt. Het vestigen van opstalrecht of vruchtgebruik op een deel van een kadastraal perceel.

Landmeter_Boutte_Harm_PIN

Hoogtemetingen

Architecten en tuinarchitecten kunnen deze gegevens nodig hebben om hun ontwerp op te maken. Ook bij bouwaanvragen hoort een terreinprofiel te zitten.

Landmeter_Boutte_Harm_PIN

Plan bestaande toestand, gevelzichten & gabaritten

Een plan waarop de architect zijn ontwerp kan starten, vernieuwingswerken wegenis. Bij aanbouw aan een bestaand gebouw, Bij sloop om het bebouwde volume te weten te komen.

Landmeter_Boutte_Harm_PIN

Ruiling van grond

Een plan waarop de architect zijn ontwerp kan starten, vernieuwingswerken wegenis. Bij aanbouw aan een bestaand gebouw, Bij sloop om het bebouwde volume te weten te komen.

Landmeter_Boutte_Harm_PIN

Grondverzetberekeningen

Bij opmetingen voor de grondwerken en een meting na de grondwerken kan het weggevoerde of aangevoerde volume berekend worden.

Landmeter_Boutte_Harm_PIN

Plan as-built / Opmetingen volgens de recentste GRB-skeletspecificaties & aquadatafiches

Zijn er afwijkingen t.o.v. het ontwerp, niet alles wordt uitgevoerd zoals het ontworpen is, vooral bij riolering kunnen er jaren later twijfels voorkomen

Landmeter_Boutte_Harm_PIN

Bepalen quotiteiten en opmaken gemotiveerd verslag

In functie van opdelen privatieven in appartementsgebouw.

UITZETWERK

Landmeter_Boutte_Harm_PIN

Plan bestaande toestand, gevelzichten & gabaritten

PLAATSBESCHRIJVINGEN

Landmeter_Boutte_Harm_PIN

Constructief

Als er (slopings-)werken uitgevoerd worden, is het aangeraden om (voor en na) een constructieve plaatsbeschrijving uit te voeren van de aanpalende gebouwen en wegenissen. Dit om latere discussies te vermijden. (Scheuren, barsten, zettingen)

Landmeter_Boutte_Harm_PIN

Locatief

Bij aanvang en beëindiging van de huurovereenkomst wordt een locatieve plaatsbeschrijving opgemaakt. Dit om discussies te vermijden.

EPB-VERSLAGGEVING

Alle gebouwen in Vlaanderen waarvoor een omgevingsvergunning wordt aangevraagd of een melding wordt gedaan, moeten aan bepaalde energienormen voldoen. Die normen worden de EPB-eisen genoemd. EPB staat voor ‘Energieprestatie en Binnenklimaat’. De EPB-eisen hangen af van

  • De bestemming van het gebouw (wonen, winkels, sporthal, …)
  • De aard van de werken (nieuwbouw, renovatie, ingrijpende energetische renovatie, …)
  • Het jaar van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning of de melding.

Energieprestatiecertificaten (EPC)

Wilt u een woning, appartement, studio, … publiekelijk te koop of te huur stellen? Dan moet u een energieprestatiecertificaat (EPC) hebben. Het EPC informeert mogelijke kopers of huurders vooraf over de energiezuinigheid van de woning. De verkoper/verhuurder is verplicht om in advertenties (online, op affiche, in krantje of zoekertjes, via een makelaar, …) de energieprestatie van de wooneenheid te vermelden met de energiescore of het EPC-label (van A+ tot F). Vanaf 1 januari 2022 is het EPC ook verplicht bij gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen met minstens 15 eenheden, vanaf 1 januari 2023 voor appartementsgebouwen met 5 tot en met 14 eenheden en vanaf 1 januari 2024 voor appartementsgebouwen met 2 tot en met 4 eenheden.

Landmeter_Boutte_Harm_PIN

SCHATTINGEN

  • Bij nalatenschap (successierechten).
    Voldoet aan het kwaliteitscharter voor schattingsverslagen
  • Bij verkoop / aankoop
Landmeter_Boutte_Harm_PIN

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

  • Aanvraag omgevingsvergunning voor verkavelingen en verkavelingswijzigingen
  • Aanvraag omgevingsvergunning voor terreinaanlegwerken
  • Aanvraag omgevingsvergunning voor technische werken